บรรยากาศการเข้าใช้ห้องสมุด ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2561

ภาพบรรยากาศการเข้าใช้ห้องสมุด ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2561
ณ ห้องสมุดวิทยาลัยเพาะช่าง

Continue reading

แนะนำหนังสือ e-book มาใหม่

แนะนำหนังสือ e-book มาใหม่ สามารถเข้าใช้งานได้ที่
URL : https://elib.rmutr.ac.th/ หรือ ผ่าน Application “RMUTR Library”
ทั้ง iOS และ Android

แนะนำการเข้าใช้งาน e-Library สำหรับอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book 📚

แนะนำการเข้าใช้งาน e-Library สำหรับอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book 
สามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://elib.rmutr.ac.th 

ศึกษาดูงานด้านงานโปรแกรมบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)

ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดยท่านอาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานด้านงานโปรแกรมบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยืมหนังสือแบบไม่อั้นได้แล้ววันนี้